ISI POMPASI SİSTEMLERİ FİYATLARI MODELLERİ ANTALYA

Isı pompasının Çalışma Prensibi

Heat Pump , Isı pompasının çalışma şekli bir buzdolabı gibidir. Sadece fayda şekli farklıdır.

Isı Pompası Nedir?

• Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme eğilimindedir.
• Yani; sıcaklığı yüksek kısımdan düşük kısma doğru bir transfer vardır. Bu transferi tersine çeviren sistemlere ısı pompası denir.

Örneğin ; Kışın, Soğuk bir odayı daha soğuk olan dış hava ısısını kullanarak ısıtmak Yazın, sıcak olan iç mahali oradan daha sıcak dış hava ile soğutabilmek gibi.
• Ya da oda sıcaklığında bir şişe suyun ısısını odaya transfer etmek suretiyle suyu soğutmak gibi (Buzdolabı)

Isı pompası,

dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir.

Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Buzdolabı

isi-pompasi-buzolabi-karsilastirma-aplas-antalya

Isı Pompası Cop

ISI POMPASI İLE ISITMA SOĞUTMA SICAK SU YERDEN ISITMA NASIL YAPILIR VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Heat Pump Isı Pompası Tarihi

ISI POMPASININ TARİHÇEŞİ

Heat Pump Isı Pompası Tarihi

Nicolas Leonard Sadi Carnot tarafından 1824 yılında ortaya atılan teori ısı pompasının temel teorisidir. Buhar makinesinin ürettiği mekanik güç, dışarıdan verilerek sıcak – soğuk çevrim sağlanabilir.

Bu durumda sistem bir buhar makinesi olmaktan çıkarak; sıcak ortamdan soğuk ortama enerji aktaran bir soğutma makinesi veya soğuk ortamdan sıcak ortama enerji aktaran bir ısıtma makinesi olarak çalışacaktır.

Carnot döngüsü olarak bilinen bu çevrim ısı pompası ve termodinamik için temel prensiptir.

Soğutamadığı sürece ısıtan bir yapıya sahip ısı pompası sisteminin çalışabilmesi için ısıtılacak ortam ve soğutulacak ortam birlikte gereklidir. Isıtılacak ortam genellikle eviniz olacağından, soğutulacak ortam hava, su ya da toprak olacaktır. 26 yıl sonra 1850 yılında Lord Kelvin’in soğutma cihazlarının ısıtma maksadı ile kullanılabileceğini ileri sürmesiyle ısı pompası uygulamaya girdi. II. Dünya Savaşından önce ısı pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilebilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaptı.

Savaş yıllarında endüstri, imkanları daha acil problemlere yönelttiği için ara verilen bu çalışmalara savaştan sonra tekrar başlandı. Heat Pump Isı pompası endüstrinin 1950’ler de sahip olduğu potansiyel, yüksek kurulu maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960’lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973’teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Isı pompası endüstrisinin1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle isi pompasına olan güven 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973‘teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Avrupa ve Amerika’da özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve her geçen gün kullanıcı sayısı artmıştır.

Ancak ülkemiz her konuda olduğu gibi bu teknolojiyle tanışma konusunda da geç kalmış ve isi pompasının sunduğu bütün avantajlara rağmen hala ciddi sayıda kullanıcı sayısına ulaşılamamıştır. Türkiye’de ısı pompası uygulamaları ilk olarak 1990’ların ortalarında gerçekleşmiştir. Türkiye’deki ısı pompası kullanıcıları genel olarak yurt dışında bu sistemle tanışmış, avantajlarını görmüş belki de bizzat yaşamış ve Türkiye’ye dönünce bu sistemi kendileri talep ederek kullanmaya başlamış kişilerdir.

Fosil yakıtların tükenmekte olması ve her geçen gün bu yakıtların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ayrıca çevre bilincinin gelişmesi gibi birçok sebepten ısı pompasının çok yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmaz bir sonuçtur.

ISI POMPASI COP EER NEDİR NE ANLAM İFADE EDER ?

COP (Coefficient Of Performance)
• TANIMI (PERFORMANS KATSAYISI)
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır. Harcamış olduğu elektrik enerjisinin size ne derece fayda sağladığını gösterir.

KISACA ISI POMPASININ ISITMADA SİZE VERİMLİLİĞİNİ GÖSTERİR 

COP DEĞERİ ne kadar yüksek ise o kadar iyidir.

ISI POMPASI ALIRKEN DİKKAT EDİLESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUSTUR. ÇÜNKÜ ELEKTRİK FATURANIZA ETKİ EDER.

COP=ALINAN ENERJİ HARCANAN ENERJİ

EER=Soğutma Cihaz verimliliğidir.

ısı pompasını soğutma için kullanmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken noktadır.

EER ısı pompasının soğutmada tükettiği elektrik enerjisi karşısına size vermiş olduğu soğuta değeridir.

ISI POMPASI SEÇİMİ BİLGİLENDİRME VİDEOSU İZLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Heat Pump Isı Pompasının Fonksiyon Şeması

Isı Pompasının Fonksiyon Şeması

Heat Pump ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?

Evlerimizde yer alan buzdolabı, klima gibi ürünlerde de kullanılan soğutma çevrimi prensibine göre çalışmaktadır.
Buharlaştırıcıda yer alan sıcaklığı ve basıncı düşük olan soğutucu akışkan, aktarılan enerji sayesinde buharlaşır.

Gaz halinde çıkarak kompresöre ulaşır. Kompresörde gaz halindeki soğutucu akışkan sıkıştırılarak, basıncıyla birlikte sıcaklığının da artırılması sağlanır.
Kompresörden geçen soğutucu akışkan, kondensere ulaşır, buradaki suyun sıcaklığı daha düşük olduğundan ısısını plakalı ısı değiştiricileri yardımıyla, ısıtma tesisatı çevrimine aktarır. Burada gerçekleşen ısı transferi ile soğuyan akışkan yoğuşarak tekrar sıvı faza geçer.

Daha sonra genleşme valfinde basıncı düşürülür ve düşük sıcaklıktaki soğutucu akışkan böylelikle çevrimini tamamlamış olur.

DAIKIN ISI POMPASI VİDEO İÇİN TIKLAYINIZLG ISI POMPASI VİDEO İÇİN TIKLAYINIZHİTACHİ ISI POMPASI VİDEO İÇİN TIKLAYINIZGREE ISI POMPASI VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Isı Pompası Monoblok

Toprak Serpantinli Isı Pompaları

Yatay veya düşey olarak toprak içine gömülmüş kapalı bir boru demetine (ısı değiştirici)
bağlanmış ısı pompası veya pompalarından oluşur. Bu ısı pompaları su-hava veya su-su
ısı pompaları olabilir. Yaygın olarak su–hava, ısı pompaları kullanılır. Toprak içinde
gömülü borularda dolaşan, su veya su-antifriz, sıvı-soğutkan serpantini içerisinde
dolaşarak geri toprakta gömülü boru demetine döner ve kapalı bir devre oluşturur. Diğer
üçüncü tip ise soğutucunun doğrudan toprağın içine konulmuş bakır boru
serpantinlerinde dolaştığı direkt genleşmeli sistemdir.
TSIP; toprak içerisine yerleştirilecek boruları dikey veya yatay olarak döşenmesine göre
iki ana sınıfta incelenirler.

Toprak Kaynaklı Dikey TSIP,

iki adet küçük çaptaki polyethylene tüpün, dikey olarak açılan bir kuyuya yerleştirilmesi ile kurulur.

Sisteme ve ihtiyaca göre bir veya birkaç kuyu açılarak bu boru çiftleri yerleştirilir. Kuyunun derinliği sondaj koşullarına ve kullanılan
ekipmanların teknolojisine bağlı olarak 15m ile 200 m arasında değişir. Yatay TSIP’nın büyük toprak alanına ihtiyacı yoktur, derinlere kadar inildiği için
toprak sıcaklığı mevsimlere göre büyük dalgalanma göstermez, daha verimlidir, az pompalama enerjisi gerekir, sonuç olarak en etkin

TSIP performansına sahiptir. Ancak ilk yatırım maliyeti fazladır ve ciddi bir mühendislik ön çalışması gerektirir.

Toprak Kaynaklı Yatay TSIP

toprağa gömülen borulara bağlı olarak tek borulu, çoklu borulu ve serpantinli olarak üç gruba ayrılırlar. Tek borulu sistemde borular en az 1.2 m
derinlikte dar hendekler halinde yerleştirilmektedir. Yer tasarrufu açısından çoklu  borular 2 veya 4 aynı kanalın içine gömülür. Diğer üçüncü tip ise serpantin tipi yatay ısı pompalarıdır.

Isı pompaları içinde en az alan gereken sistemdir.
Yatay ve düşey olarak toprağa yerleştirilen borular seri veya paralel olarak bağlanırlar.
Genelde 1.5 ila, iki metre derinliğe yerleştirilen yatay tip ısı değiştirgeçlerinin içinde bulunduğu toprak sıcaklığı tüm yıl boyunca dış hava sıcaklığı ile kıyaslanmayacak şekilde az değişim gösterir.

Yatay Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Zemin Toprak KalitesiSpesifik Isı Çekme Kapasitesi
Kuru, kumlu zemin10-15 W/m²
Nemli, kumlu zemin15-20 W/m²
Kuru, balçıklı zemin20-25 W/m²
Nemli, balçıklı zemin25-30 W/m²
Yeraltı suyu buluna zemin30-35 W/m²
Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Zemin Toprak KalitesiSpesifik Isı Çekme Kapasitesi
Kuru, kumlu zemin20-40 W/m²
Nemli, kaya zemin50-60 W/m²
Yeraltı suyu buluna zemin70-90 W/m²

Isı pompası kaynağına göre kaç çeşittir ?

Isı pompaları kaynaklarına göre 3 ayrılır

1-Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde
• Sınırsız

Kaynak olarak toprağı kullanmak verimlidir; ancak maliyetlidir…( zaman, maliyet,  işçilik )

2- Su Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde olmayabilir.
• Sürekli olmayabilir.
• Temizliği sürekli denetim altında olmalı ve devrelere ayırmalı
• Suyu belli bir derinlikten çıkartıyorsak çok enerji harcarız COP düşer!

3- Hava Kaynaklı Isı Pompası

Her yerde
• Sınırsız
• Temizliği ve kalitesi belirleyici değil
• Sıcaklığı-dolayısıyla- enerjisi stabil değil, değişkendir.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Toprağın yıl boyunca çok az değişen (1-2 m derinlikte) bir sıcaklığı vardır. Isı yıl boyunca güneşin yeryüzüne ışıdığı ve toprağın depoladığı güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır.
Toprak; sabit sıcaklığı ve depolama imkânı açısından çok elverişli bir ısı kaynağıdır.

Toprak altına gömülen borulardan doğrudan soğutucu akışkan veya daha ucuz olması bakımından, genellikle, glikol karışımlı su geçirilir. Bu ısı geçişini sağlayan yüzeyler (toprak
ısı değiştiricileri), yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde yerleştirilir.

Toprağın özellikleri:

Isı ışınlarını absorbe etme ya da yansıtma gücü toprak rengine göre değişiktir.
Yapılan araştırmalar sonucunda:
1.Koyu renkli topraklar, yılın sıcak mevsimlerinde açık renkli olanlardan daha
sıcaktır.
2.Renkli koyu topraklarda günlük ısı varyasyonları daha büyüktür.
3.Koyu renkli topraklardan gece ısı kaybı daha hızlıdır.
4. Açık renk ve koyu

Neden toprak kaynaklı heat pump seçilir?

Basitçe yanıtlamak gerekirse, kışın ortalama dış ortam sıcaklığının 3°C’nin altına düştüğü durumlarda havadan suya heat pump’lardan daha yüksek bir enerji verimliliği sunarlar.
Örneğin, ısıtmanın %70’den daha büyük bir bölümünün dış ortam sıcaklığının 3°C’nin altında olduğu koşullarda gerçekleştirildiği Oslo bölgesinde olduğu gibi, ortam sıcaklığından etkilenmeyen kararlı bir enerji kaynağına erişim sağladığından toprak kaynaklı heat pump en verimli çözümü oluşturur.

Ayrıca, toprak kaynaklı heat pump düşük ortam sıcaklıklarında çok kararlı ısıtma kapasitelerine sahiptir ve dış ünite ihtiyacı yoktur. birincisi, dış ünite söz konusu olmadığından ve dolayısıyla bağlantısı yapılması gereken soğutucu akışkan bağlantıları bulunmadığından montajı daha kolaydır ve ikinci olarak, defrost döngüsü de söz konusu değildir ve bu
sayede toplam iç ortam konfor düzeyleri yüksektir.

Hava Kaynağı Isı Pompasının Avantajları Nelerdir ?

• Kolay Ulaşılabilir
• Kaynak için maliyet harcamana gerek Yok
• Az Kompanent Düşük ilk yatırım
• Montajı kolay ve kısa sürer
• Arıza halinde ,tamiri kısa sürer
• Doğru seçim yapılırsa çok düşük sıcaklıklarda
bile , iyi ısıtma kabiliyeti

 • Isı pompası : Bu cihaz sayesinde de alınan bu çevre enerjisi, ısıtma
  sistemlerinde kullanılabilecek sıcaklık seviyelerine çıkartılmaktadır.
 • Buna göre de ısı pompaları ısı kaynağı ve ısıtma sistemlerine enerjinin aktarılması cinslerine sınıflandırılmaktadır
 • Sudan/Suya Isı pompası
 • Sudan/Havaya Isı pompası
 • Topraktan/Suya Isı pompası
 • Topraktan/Havaya Isı pompası
 • Havadan/Suya Isı pompası
 • Havadan/Havaya Isı pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompası

Hava Kaynaklı Isı Pompaları ısı kaynağı olarak dış hava kullanılmaktadır. Ancak dış hava koşullarının yıl içinde mevsimler, aylar, hatta saatler boyunca değişmesi nedeniyle COP değeri oldukça değişkendir, kararlı değildir.

Hava sıcaklığının soğuk iklimlerde mevsimler arasında büyük değişim göstermesi nedeniyle, karasal iklimlerde sınırlı bir kullanıma sahiptir. Çünkü iç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark arttıkça ısı pompasının COP değeri azalır. Dış hava sıcaklığının kış aylarında 0 C veya daha düşük olduğu bölgelerde çoğunlukla ek ısıtıcıyla birlikte kullanılmaktadır.

Ayrıca hava sıcaklığının 0 C veya daha düşük olduğu bölgelerde ısı pompasının buharlaştırıcısında donma probleminin ortaya çıkması ve oluşan buzun çözülmesi için defrost yapılmasının zorunlu olması enerji tüketimini arttırmakta ve ısı pompasının ısıtma COP değeri azaltmaktadır.ISI POMPASI İLE SICAK SU RADYATÖR VE YERDEN ISITMA VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Isı Pompası Avantajları

Toprak – su kaynaklı ısı pompası teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın yıl içinde sabit kalması gerçeğine dayanır. Belirlenen derinlikte toprak tabakası kışın havadan daha sıcak, yazın ise daha soğuktur. Toprak – su kaynaklı ısı pompaları kışın yeryüzünün altında veya yer altı sularında depolanmış ısıyı binaya, yazın bina içindeki ısıyı yeraltına taşıyarak doğanın bize verdiği bu avantajı kullanırlar.

Kısaca yer altı; kışın bir ısı kaynağı, yazın ise bir ısı çukuru olarak davranır. Toprak – su kaynaklı ısı pompaları günümüzde ısıtma – soğutma ve sıcak kullanım suyu elde edilmesinde kullanılmaktadırlar. Bu ihtiyaçların tümüne ısı pompası tek makineyle cevap verebildikleri için de tercih sebebi olmuşlardır.

 • 35 C besleme su sıcaklığı ve 55 C besleme su sıcaklığına göre dizayn edilmiş yerden ısıtma sistemleri arasında % 30 -40 arasında elektrik tüketim farkı oluşur.
  Baca Gereksinimi Yoktur:
  Isı pompaları herhangi bir atık çıkartmazlar, bu nedenle temiz bir ısıtma kaynağıdır.
  Atık Gaz Yoktur.

Isı Pompası Dezavantajları

Isı pompalarının iyi bir dizaynla hiçbir dezavantajı yoktur. Fakat iyi bir etüd yapılmalıdır. Amacınız sadece çevreye katkı sağlamak, karbon salınımını azaltmak ise etüde gerek kalmadan ısı pompası sistemi kurdurabilirsiniz. Fakat ben ısı pompası ile evimi yada işyerimi ucuza ısıtmak ve serinletmek istiyorum diyorsanız bu durumda enerji verimliliği etüdü yapılmalıdır. Bu durumda hem çevreye katkıda bulunacak hem de daha az enerji bedeli ödemeniz garanti altına alınacaktır. Kış boyunca dış hava sıcaklığı sürekli olarak – değerlere sahip bir bölgedeki tesise hava kaynaklı ısı pompasını uygun gördüyseniz sadece çevreye katkıda bulunur cebinize büyük oranda zarar verirsiniz.

Isı pompası ısıtma testleri + 35 C çıkış suyu sıcaklığına göre yapılır. Hava kaynaklı cihazlar +7 C dış hava ve + 35 C besleme suyu sıcaklığına göre test edilir. Yani broşürlerde yazılı kapasite , COP ve elektrik tüketimleri bu test değerlerinden elde edilen sonuçlardır. Eğer ısı pompası bu şartlara göre seçilmemişse istenen sonuç elde edilemeyecektir. Bu durumda beklenenden daha fazla elektrik tüketimi beklenmelidir.

Isı Pompaları Çalışma Sıcaklıkları

 • Hava sıcaklığı -20 C den +45 C ye kadar değişir.
 • Su sıcaklığı +8 C den +30 C ye kadar değişir.
 • Toprak sıcaklığı +10 C den +20 C ye kadar değişir.

Isı pompası şekline göre kaç çeşittir.

Isı pompaları şekline göre göre 2 ayrılır:

 • Monoblok
 • Split

Isı Pompası Monoblok

ecocycle evsel inverter

Monoblok cihazlar tek parçadan oluşan cihazlardır.

Isı Pompası Split

viesman split ısı pompası

Split modeller iç ünite ve dış üniteden 2 parçadan oluşur.

Genellikle yer problemi olan yerler için tercih edilir.

Soğuk olan bölgelerde kullanılması önerilir

Hava Kaynaklı Isı Pompasının Temel Bileşenleri Nelerdir ?

 1. Kompresör
 2. Evaparatör ve Kondanser
 3. Genleşme Kısma Valfi
 4. Dört Yollu Vana
 5. Akış kontrolörü
 6. Sıcaklık ve Basınç Sensörleri
 7. Elektronik kartı
 8. Fan
 9. Hidrolik Pompası

Kompresör

Evaparatör ve Kondanser

Dört yollu vana

Sensörler

Ana kart

Fan

Genleşme Valfi

Akış Kontrolü

Drayer

Isı Pompası Split

viesman split ısı pompası

İnverter Teknolojisi Isı Pompası Avantajları

Yüksek COP A7/W35
•Kısmi yükte verim artışı
•-15°C dış hava sıcaklığında 55°C gidiş suyu sıcaklığı (kapasite düşer)
•Kapasite kontrolü sayesinde yerden ısıtma sistemlerinde düşük dış hava sıcaklıklarında yüksek verim elde edilir.
•Düşümlü kapasite taleplerinde düşük ses seviyesi
•Kapasite düşürülmesi ile yüksek sıcak su sıcaklığı
•Düşük yol verme akımı (10 A – 15 A)
Inverter-Teknolojisi avantajları

Defrost

DEFROZ NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Tüm Isı pompası cihazları belli bir dış hava sıcaklık ve nem değerinde çalıştırıldığında, Havadan Gaza Isı değiştiren Evaparatör kısmında havada bulunan nem yoğuşur ve belli bir süre sonra düşük sıcaklığın etkisi ile donar. Oluşan bu buz tabakasını çözme işlemine defroz denir.

1-Isı Pompası Nasıl Çalışır ?

Yukarıda ısı pompasının iç çalışma çevrimini detaylı anlattık . Isı pompaları elektrik enerjisi kullanarak havadan aldığı enerji karşılığında size cop değeri kadar enerji vermektedir.

2- Isı Pompası Fiyatı ortalama maliyeti nedir ?

ingilizcesi Heat pump olarak bilinen ısı pompaları kw değerine göre marka değerine göre fiyat etkileyen bulunduğunuz bölgeye göre fiyatları farklıdır. Ancak ortalama bir fiyat belirtecek olursan en düşük 2500 euro dan başlar demek çokta yanlış olmaz.  Sıcak su istenmesi halinde ortalama 3000 euro kabul edilebilir.

3- Isı Pompası Markaları nelerdir

Birçok marka evsel ürünlerde 16 kw cihaz birçok marka vardır Ancak endüstriye grup ise 20 kw ve üzerinde marka tercihiniz çok daha azdır.

En çok tercih edilen piyasada bilinen markalar Daıkın, Viesman, Gree, Midea, Baymak, Ecocycle, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Maxen, Solimpeks, Arçelik , Vailant Panasonic vs gibi birçok marka vardır

Tercih yaparken fiyat kalite servis yedek parça donanımlı uygulayıcı bayi olmasıdır.

4-Neden Isı Pompası kullanmalıyız ?

En önemli sebep ekonomik olmasıdır. Günümüz türkiye şartlarına göre en ekonomik yakıt türlerine göre doğalgaz ekonomik olmasına rağmen doğalgaza göre %15-20 daha az enerji ile ısıtma yapar.

5-Güneş Paneli ile Güneş Enerjisi Isı Pompası Çalıştırma Yapılabilir mi

Elbette yapılır ısı pompasının hibrit sistem solar pv panellerde elektrik üretip kendi elektrik tüketimini kendi yaparak çalışabilen bazı marka ısı pompası vardır Ancak yatırım maliyeti yüksektir.

Birde güneş enerji termal kollektörler ile sıcak su üretip evin ısınmasını ve sıcak suyunu karşılayarak akuple çalışan ısı pompalarıda vardır.

7- Isı Pompası nasıl soğutma yapar ?

Soğutma kullanmak mümkündür. Bunun için radyatör veya yerden ısıtma yerine fancoil konulması gerekmektir.

8- Isı pompasında Hangi Kaynağı tercih etmeliyim ?

Kaynak olarak yukarıda detaylı olarak açıklamış olsakta en çok hava kaynaklı ısı pompası kullanılmaktadır. Sebebi kurulum maliyeti ve kurulum süresidir. Ancak hava kaynaklı olanlar sadece sahil şeridinde hava sıcaklığının en düşük – 5 geçmeyen yerlere daha çok uygundur. Onun dışındaki bölgeler için genellikle toprak kaynaklı varsa akarsu nehir sondaj su kaynaklı sı pompası tercih edilmektedir.

9-Isı Pompası Amortisman süresi ne kadardır ?

Amortisman süresi kullanım amacınızı kullanım sürenize karşılaştırma yaptığınız yakıt türüne göre değişkenlik gösterir. yaklaşık 8 aydan başlar demek pekte yanlış olmaz.

10- Evim Yerden Isıtmalı , Isı pompası kullanabilir miyim ?

En verimli ısı pompasının kullanılacağı yerdir. Çünkü çıkış suyu sıcaklığı yerden ısıtmada 35 ideal bir değer olmasından kaynaklanır.

11- Isı pompaları sadece ısıtmamı yapar ?

Hayır 3 fonksiyon bir aradadır. 1- Isıtma 2- Soğutma 3 Sıcak su ihtiyacınızda kullanabilirsiniz.

12- Evimde / Dairemde ısı pompası kullanabilir miyim ?

Elbette kullanabilirsiniz genelde müstakil evlerde monoblok cihazlar apartman dairesinde split modeller daha çok tercih edilmektedir

14-Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Tüketir ?

Net bir rakam söylemek çok yanlış olur çünkü ısıtacağınız alanın m2 istediğiniz sıcaklık değeri evin izolasyon durumu bulunduğunuz bölgenin iklim şartları etkilediği için net cevap vermek zordur.

Isı Pompası Antalya Solimpeks Bayi Fiyatları Marka Model Çeşitleri

VERİMLİ VE YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU SUNAN ISI POMPALARI

Isı pompası; Yüksek enerji tasarrufu sunarak ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı tek cihaz ile karşılar. Isı pompaları verimli, ekonomik ve çevre dostudur. Hava, su ve toprak olarak adlandırılan yeşil enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, A++ enerji sınıfı ile yüksek enerji tasarrufu sağlayan, yenilikçi ve modern bir ısıtma & soğutma sistemidir.

Solimpeks Maxa 6-18 Kw Hava Kaynaklı Isı Pompası

Isı pompası kapasitesi 8-12-16-18 kw gibi farklı kapasitelerdeki cihazlarda; projeye uygun toplam ısıtma alanı, farklı kat yükseklikleri, mahal kişi sayıları, iklimlendirme tipi (ısıtma – soğutma), ısı aktarım elemanı (yerden ısıtma, fancoil, radyatör sistemi gibi), kullanım sıcak suyu olması durumunda konuma bağlı şebeke suyu sıcaklıkları ya da sadece kullanım sıcak suyu üretilmesi olarak cihaz seçilmesi önem arz etmektedir.

Solimpeks Maxa 25-70 Kw Hava Kaynaklı Isı Pompası

İnverter kompresör ve değişken devirli fan hızı konfor ve ses seviyesi noktasında Solimpeks Maxa büyük kapasiteli ısı pompası cihazları ön plana çıkmaktadır. Düşük dış ortam sıcaklıklarında, -15 °C de bile çalışabilmesi, bununla beraber 40 °C dış ortam sıcaklığında bile kullanım sıcak suyu üretebilmesi cihazlarımızın en önemli özellikleri arasında sıralanabilir.

Solimpeks Boyler Isı Pompası

 Maxa Isı pompaları sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda yazın da ortamınızı serinletir. i-HWAK/ V4, şebekeden ve / veya yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik beslemesiyle; yerden, tavandan, radyatör ve/veya fan-coil sistemleriyle birlikte kullanmak için ideal çözümdür. Solimpeks hava kaynaklı ısı pompaları, günümüzde ev konforunun standartlarını belirlerken hem doğal kaynakları hem de geleceğinizi korur.

Standart Kapasite Hava Kaynaklı Isı Pompası

Solimpeks ısı pompaları, yıl boyunca ısıtma, sıcak su konforu sağlamakla birlikte, yazın otomatik kontrollü soğutma fonksiyonuyla ev içinde keyifli bir hava sağlar. Düşük ses seviyesi sayesinde keyfiniz yarıda kalmaz. Pazarının en düşük ses aralığına sahip olan Solimpeks ısı pompaları sorunsuz bir şekilde şehir içindeki evlere de monte edilebilir.

Büyük Kapasite Havuz Isı Pompası

Havadaki ısıyı emerler, verimli bir şekilde eşanjör aracılığıyla havuzun suyuna aktarırlar. Havuz ısı pompası, optimum verimlilik derecesi, minimum titreşim ve uzun servis ömrü ile sessiz bir dönme kompresörü ile çalışmaktadır. Dijital kontrol fonksiyonu içerir ve havuz sıcaklığının kolay ayarlanmasına izin verir.

Havuz Isı Pompası

Havuz suyunu standart bir ısı pompasıyla da ısıtmak mümkündür ancak bunun için birçok ek tesisat bileşenine (ekstra sirkülatör, eşanjör, kontrol sistemi gibi) ihtiyaç duyulur, bunlar hem tesisat kayıplarını arttırır hem de maliyet getirir. Havuz ısı pompalarında ise, eşanjör cihazın içinde havuz suyuna uygun olarak PVC-Titanyum olarak konulmuştur.

Isı Pompası Nedir?

Heat Pump Isı pompası 1800 lü yıllara dayanan bir gaz çevrimi esasına dayanır. İlk başta bir soğutma çevrimi olan “Carnot” çevriminin ısıtma amacıyla da kullanılabilmesi üzerine bugünlere ulaşması ve yeni teknolojilerle birleşmesi, enerji fiyatlarında yaşanan muazzam artışlar ve sonucunda ortaya çıkan düşük enerji tüketimiyle yüksek enerji üretimi bakış açısının bir sonucudur.

Normalde ısı yüksek sıcaklıklı yerden, düşük sıcaklıklı yere doğru transfer olur, bu şekilde bir hareket sağlar, ısı pompaları ise bu hareketi tersine çeviren makinelerdir. Basitçe ısı pompaları düşük sıcaklıktaki dış ortam havası ile, nispeten daha yüksek sıcaklıkta olan mahali ısıtabilir.

Isı pompası, gaz çevrimi teknolojisi sayesinde, enerjisinin küçük bir miktarını elektrikten alan, büyük kısmını ise hava, toprak veya su kaynağından alarak, ısıtma ve soğutma yapabilen cihazlardır. Genel anlamda, klima cihazı, buzdolabı veya piyasa da en çok kullanılan havadan- suya ısı pompaları bu kapsama girer.

Verimlilik Konusunun Öncelik Haline Gelmesi;
Tüm cihazlarda olduğu gibi ısı pompalarında da verimlilik, yani sağlanan faydalı enerjinin, harcanana oranı, cihaz tercihlerimizde belirleyici unsur olmaktadır. Enerji maliyetlerinde artış kuşkusuz bu bakış açısını daha da önemli hale getirmektedir. Bunun la beraber sürdürülebilir verimlilik kavramı da hayatımıza giriş yapmıştır.

Bir cihazın standart test koşullarında anlık olarak verdiği performans değerli ve buna bağlı verimlilik değerli elbette önemlidir ancak, bunun yanında gün içinde ve/veya mevsimlere bağlı olarak değişen çalışma koşullarıyla beraber cihazın performans değerleri – sezonsal verim değerleri, standart verimliliğini aylar ve yıllar geçse de sağlayabilmesi çok önemlidir.

Isı pompası cihazlarında verimlilik tanımı ısıtmada COP, soğutmada EER kavramlarıyla ifade edilir. Kısaca performans kat sayısı olarak dilimize aktarılmış bu ibare, ısı pompalarının verim değerlerini gösterir .

Yaklaşık olarak bu değer hava kaynaklı ısı pompalarında 4,5 tur. Burada anlatılmak istenen 1 birim elektrik tüketimine karşılık 4,5 birim ısı enerjisi alınmasıdır. Örneğin bu değer elektrikli ısıtıcı için 1 birime 1 birimdir.

Verimlilik Konusunun Öncelik Haline Gelmesi;
Tüm cihazlarda olduğu gibi ısı pompalarında da verimlilik, yani sağlanan faydalı enerjinin, harcanana oranı, cihaz tercihlerimizde belirleyici unsur olmaktadır. Enerji maliyetlerinde artış kuşkusuz bu bakış açısını daha da önemli hale getirmektedir. Bunun la beraber sürdürülebilir verimlilik kavramı da hayatımıza giriş yapmıştır.

Bir cihazın standart test koşullarında anlık olarak verdiği performans değerli ve buna bağlı verimlilik değerli elbette önemlidir ancak, bunun yanında gün içinde ve/veya mevsimlere bağlı olarak değişen çalışma koşullarıyla beraber cihazın performans değerleri – sezonsal verim değerleri, standart verimliliğini aylar ve yıllar geçse de sağlayabilmesi çok önemlidir.

Isı pompası cihazlarında verimlilik tanımı ısıtmada COP, soğutmada EER kavramlarıyla ifade edilir. Kısaca performans kat sayısı olarak dilimize aktarılmış bu ibare, ısı pompalarının verim değerlerini gösterir .

Yaklaşık olarak bu değer hava kaynaklı ısı pompalarında 4,5 tur. Burada anlatılmak istenen 1 birim elektrik tüketimine karşılık 4,5 birim ısı enerjisi alınmasıdır. Örneğin bu değer elektrikli ısıtıcı için 1 birime 1 birimdir.

Isı Pompası Çeşitleri Nelerdir?

İnverter Isı pompalarını kategorize etmek istersek, kaynağa göre ve kullanım alanına göre ayırmamız gerekir.
Kaynak açısından toprak, su ve hava kaynağını kullanan yani buralarda bulunan enerjiyi alarak çevrime kazandıran, toprak kaynaklı ısı pompaları, enerji kaynağı olarak toprağı kullanır. Toprağa yapılacak sondaj veya serpme yöntemiyle topraktan enerji alınır. Burada topraktan alınan enerjinin özel bir sıvıya aktarılması ve bu sıvının ısı pompası çevriminde enerjiyi aktarması prensibine dayanır.

Su kaynaklı ısı pompaları, bu cihazlarda enerji kaynağı akarsu veya göl, deniz gibi kütlesi oldukça fazla olan bir su kaynağı kullanılır, kaynaktaki bu su direkt cihazın ısı değiştirişine aktarılabileceği gibi başka bir çevrimle, örneğin su kaynağının içerisine serilen borular vasıtasıyla da yapılabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta kaynağın sürekliliği ve temizliğidir.

Hava Kaynaklı ısı pompaları;

en çok kullanılan, ısı pompası denilince ilk akla gelen modellerdir. Kaynağın sürekliliği uygundur, ancak ısıtma sezonunda hava sıcaklığının düşmesi, tam tersi soğutma sezonunda sıcaklığın yükselmesi verimliliği olumsuz etkiler. Bu noktada tüketicilerin dikkat etmesi gereken husus, seçtiklerin cihazların standart test koşulları olan 7 °C dış ortam sıcaklığı, 35 °C akış suyu sıcaklığında ki değerleriyle beraber, kurulumun yapılacağı bölge için minimum dış ortam sıcaklıklarına bağlı olarak performans değerlerine ve bu değerleri akredite test kuruluşlarından belgelendirmelerine, eurovent sertifikalarına bakmaları gerekir.

Kullanım alanına göre de iklimlendirme amaçlı ısı pompaları, standart cihazlar,

 • Sadece kullanım sıcak suyu üreten boylerli ısı pompaları
 • Sadece havuz ı için üretilmiş için içerisinde yer alan özel eşanjörü sayesinde havuz ısıtan/soğutan cihazlar havuz ısı pompaları

olarak basitçe sıralanabilir.

Isı pompası denilince, akıllara gelen kastedilen cihaz, bünyesindeki özel gaz çevrimiyle, havadan aldığı enerjiyi suya aktaran bu sayede iklimlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren, kullanım sıcak suyu üretilmesini sağlayan teknolojik cihazlardır. Yazımızın kalan kısmında da ısı pompası denilince bu; havadan suya ısı pompalarını işaret edecektir.

Avantajları Nelerdir?

Isı pompaları ısıtma – soğutma ve kullanım sıcak suyu üretimini basit tesisat bileşenleri yardımıyla kompakt olarak sağlayabilen teknolojik cihazlardır. Elektrik enerjisiyle çalışırlar ancak ürettikleri ısı enerjisinin yaklaşık 4 te 1 i kadar elektrik enerji kullanırken kalan kısmı doğada (havada) gizli olarak bulunan ısıdan alırlar. Bu sebeple enerji verimliliği oldukça yüksek cihazlardır.

Ayrıca konutlarda güneşten bireysel elektrik üretimi yapılmasına ilişkin hiçbir engel kalmaması, bu tip elektrikle çalışan ve kurulan sistemlerle yaklaşık sıfır enerji tüketen evlerin önünü açmaktadır. Bir konutun toplam enerji tüketiminin ortalama %80’i iklimlendirmeye harcandığı düşünüldüğünde, bu enerji verimliliği – tasarruflu kullanım avantajı başka sağlayabilen bir sistem yoktur.

Isı Pompası Kullanım Alanları

Isı pompalarının kullanıldığı noktalara bakacak olursak, iklimlendirmenin yer aldığı her alan bu kapsam içine dahildir. Özel konutlar, hastaneler, oteller, diğer turizm tesisleri, spor tesisleri villalar, işletmeler gibi tüm alanları sayabiliriz. Ayrıca üretimde sıcak veya soğuk suya ihtiyaç duyan tüm proseslerde de ısı pompaları kullanılabilmektedir. Özellikle yeni tasarlanan villalarda ısı pompasıyla yapılan yüksek enerji verimli konutlar, hem akıllı ev konseptine uygun hem iklimlendirmede yüksek konforlu yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Isı Pompası Yatırımı Yaparken;

Bir ısı pompası satın alması yapılırken, bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekir.
Bu tip yatırımlar uzun süreler görev yapması beklenen sistemlerdir. Ayrıca uzun yıllar boyunca ve yıl içinde de süre olarak uzun süre konforu yaşamanızı sağlaması gereken cihazlardan oluşur.

Yüksek verimli olarak satın aldığınız cihazın verimliliğini test eden akredite kuruluşların olması beklenmelidir.
Avrupa’da bu ürünler için olmazsa olmaz belge eurovent sertifikasıdır. Takdir edersiniz ki, cihazları alıp evde kullanım şartlarında test etmek mümkün değildir. Bu sebeple bağımsız test kuruluşları oluşturulmuş, bunların test değerleri ve sayfaları kamuoyuna açık halde, cihaz markasına göre ilgili değerleri vermektedir.

Isı pompası satın alırken bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise, gerekli ve yeterli mühendislik hizmetinin sağlanmasıdır. Eğer ihtiyaç tespiti doğru yapılmadıysa ve uygulama da gerekli teknik kontroller sağlanıp satış sonrasında da aynı ciddiyetle yaklaşılmazsa marka ve modelden bağımsız olarak cihazlardan gerekli performans sağlanamayacak, yeterli konfor şartları yerine getirilemeyecektir.

Solimpeks olarak en fazla üzerinde durduğumuz nokta doğru cihaz seçimi doğru uygulama ve nihai tüketicinin ihtiyaçlarına uygun senaryonun oluşturularak cihaz kullanım ayarlarının doğru yapılması prensibine dayanır.

Proje Aşamasında tasarım

Isı pompası seçimi yaparken eğer ki kullanılacak yer, örneğin bir villa ise ve henüz proje aşamasında ise, ısıtma sistemi/tesisatı tasarımı cihaz-ısıtma sistemi-otomasyon sistemi bir bütün olarak düşünülmeli müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre doğru şekilde kurgulanmalıdır. Bu sayede yüksek verimli ve konforlu sistemler elde edilebilir.

Solimpeks olarak tasarım aşamasında mimar, müteahhit, yatırımcılarla yaptığımız kurgulamalar ve sistemin tüm bileşenleriyle tasarlanması noktasında mühendislik hizmetleri sunmaktayız. Güneş enerjisi termal sistemler, elektrik üretimi, yerden ısıtma sistemlerimiz, uygun hijyenik kullanım sıcak suyu tanklarımız, otomasyon – uzaktan erişim modüllerimiz gibi ürünlerimizi mühendislik potasında eritip doğru projelendirmelerin yapılmasını sağlamaktayız.

Montaj Ne Kadar Sürer?

Tüm teknik ürünlerin kurulumunda olması gerektiği gibi ısı pompasının da kurulumu için gerekli özenin gösterilmesi, doğru projelendirmeyle beraber, gerekli tesisat ekipmanlarının beraber kullanılması oldukça elzemdir.

Isı pompası kurulumu için konusunda uzman ve gerekli ekipmanla beraber ısıtma sistemi alt yapısı mevcut bir yer için yaklaşık 3-4 saatte cihazı kurar ve sızdırmazlık testlerine başlar. Alt yapı hiç olmayan mahallerde genel sistemin yapılmasıyla beraber 1 ila 3 gün arasında kurulum bitecektir. Uygulama yapılacak yerin büyüklüğü ve şartlarına bağlı olarak sürelerde değişkenlik olabilir.

Isı pompasının ısıtma tesisatı kadar, elektrik besleme tesisatı da oldukça önemlidir. Elektrik altyapısı kurulum öncesi kontrol edilmeli, yeterli olsa bile devreye alım aşamasında cihaz elektrik çekiş değerlerine bakılarak mutlaka son kontroller yapılmalıdır.

Montaj Uygulamaları Nasıl Yapılır ?

Isı pompası montaj edilecek yerin terazide olup düzgün bir yapıda olması, cihaza müdahale için gerekli alanın bırakılması. Isı pompası üzerinde yoğuşması muhtemel suyun atılması gerekli drenajın bırakılması ve bu suyun donarak tehlike arz etmeden bertaraf edilmesi önemlidir. Bunların dışında verimliliği etkilememesi için kaynak olarak havayı kullanan bu cihazlar için yeterli hava emişini sağlayabilecek nitelikte arka ve yan açıklıkların bırakılması ve üfleme kısmında yine buna uygun mesafelerin bırakılması gerekmektedir.

Isı pompalarının montajında bir diğer dikkat edilmesi gereken husus cihazların ses seviyesidir. Ses seviyesi yüksek bir cihaz rahatsızlığa yol açabileceği için baştan bu tercihin doğru yapılması gerekir.

Cihaz ses seviyelerinde de aynı verim değerlerinde olduğu gibi farklı kullanım şartları ve geçen zamana bağlı olarak ses seviyelerinin değişmemesi gerekmektedir. Bunun için marka kalitesi önem arz eder ve ilk sene katalog değerlerinde ölçülen ses seviyeleri ilerleyen yıllarda bunun çok üstüne çıkabilmektedir. Bu sebeple tüketicilerin cihazların kalitesine göre sınıflandırırken bu durumlara da dikkat etmeleri gerekmektedir.

Farklı Kullanım Alanları için Uygulamalar

Otel Uygulamaları
Oteller ısı pompalarının en çok kullanıldığı tesislerdendir. Gerek ısıtma soğutma ihtiyaçlarının verimli gerçekleşmesi gerekse yoğun sıcak su kullanan yazlık bölge otelleri için olmazsa olmaz cihazlar ısı pompalarıdır. Isıtma ve soğutma için yazımızın başında belirttiğimiz koşullar otel kullanımı içinde oldukça benzerdir. Burada değineceğimiz konu otellerin kullanım sıcak suyunun ısı pompalarıyla hazırlanması hususudur.

Özellikle yazlık otellerde dış ortam sıcakken kullanım sıcak suyu üretilmesi için cihazın ısıtma konumunda çalışması verimliliği oldukça olumlu etkiler, cihaz COP değerleri 5,5+ seviyelerinde seyreder. Bu noktada cihaz kapasite seçimi yapılırken yüksek dış ortam sıcaklığına bağlı olarak kapasite seçimi yapılması yatırımcıları gereksiz büyüklükte ısı pompası yatırımından kurtaracaktır.

Öte yandan doğru projelendirmeyle hem verimlilik artarak korunacak hem de yüksek sıcaklık şartlarında çalışan cihazların arızasının önüne geçilecektir.
Yaz mevsiminde havaların oldukça sıcak olduğu bir güney beldesini düşünelim, kullanım sıcak suyunun kesintisiz sağlanması, müşteri memnuniyet ve konforu noktasın oldukça öne çıkar.

Bu seçimleri yaparken cihazın çalışma ve devreye girebilme sıcaklıklarına da dikkat edilmesi gerekliliğini görmekteyiz. Özellikle Büyük kapasite cihazlar, yüksek dış ortam sıcaklıklarında devreye giremezse oteller açısından kullanım sıcak suyu üretilmesi noktasında oldukça büyük sorunlar teşkil edebilir. Cihaz seçiminde mutlaka sorgulanması gereken noktaların başında çalışma sıcaklık üst limitleri gelmelidir.

Bir başka konuda, otel uygulamalarının bir çoğunda cihazın konacağı yer, çatı terasında ya da bahçede de olsa odalara yakın şekilde monte edilebilmektedir. Bu durumda yüksek ses seviyeli cihazların kullanım esnasında rahatsızlık vermesine yol açabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka cihazların ses seviyelerine bakılmalı hatta önceden yapılmış uygulamalar yerinde gözlemlenmelidir.

Boylerli Isı Pompaları

Isı pompası projelerinde yapılan kullanım sıcak suyu uygulamaları üreticileri kendinden boylerli ısı pompaları üretmelerine yönlendirmiştir. Piyasadan gelen talepler doğrultusunda, boylerli ısı pompaları, butik oteller, kuaförler, okullar, spor salonları, işyerleri, az yataklı hastaneler gibi tesislerde kullanımı oldukça yaygınlaşan ürünler olarak göze çarpmıştır.

Özellikle dış ortamda yer bulunamayan kullanım sıcak suyu kullanımı fazla tesisler için biçilmiş kaftan olan bu ürünlerle, ister ortam havasını kullanıp belli ölçülerde soğutma ve nem alma yapılması mümkünken, dış ortam havası da kanallar vasıtasıyla kullanılabilinir.

Havuz Isı Pompaları

Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada yüzme havuzu kullanımları oldukça artmaktadır. Neredeyse yeni yapılan tüm villalarda bahçe havuzu veya kapalı bir havuz yapılmaya başlanmıştır. Bu havuzların sabahın erken saatlerinde de kullanılması, mevsim geçişlerinde- bahar aylarında kullanılması hatta zaman zaman kış aylarında kullanılması, müşteriler tarafında oldukça fazla talep edilmeye başlanmıştır.

Öte yandan yazın havuzlarını soğutma isteyen müşterilerde azımsanmayacak kadar fazlalaşmıştır. Bu durumlar göz önüne alındığında doğru çözüm havuz ısıtılması- soğutulması konusunda özel olarak tasarlanmış, havuz ısı pompalarının kullanılmasıdır.

Bu cihazlar içindeki gaz miktarı havuz sıcaklığının maksimum seviyelerine göre yüklendiği için verimliliği standart ısı pompalarına göre fazladır. Ayrıca bünyelerinde bulunan PVC-Titanyum eşanjör sayesinde havuzun agresif tabir edilen suyuna karşı kullanımı uygundur. Hatta son zamanlarda yapılan tuz jenaratör sistemli havuzlarda bile kullanımı mümkündür.

Kompakt yapıda ki bu cihazlar havuz mevcut tesisatına bağlanarak direkt pvc boru giriş-çıkışına sahiptir. Bu sayede ek sirkülasyon pompasına, ek eşanjöre, ek kontrol ekipmanları ihtiyaç duymadan yüksek verimli olarak havuzların ısıtılmasını soğutulmasını sağlar.

Isı, diğer tüm enerji türlerinde olduğu gibi yüksek yoğunluklu ortamdan, düşük yoğunluklu olan ortama doğru ilerlemek ister. Sıcak ortamdan soğuk ortama doğru bir ısı akışı mevcuttur. Bu doğal döngüyü tersine çeviren cihazlara ısı pompası denir. Özetle ısı pompası ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyunu bir cihazda toplayarak enerji ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bir örnekle açıklamamız gerekirse, ortam sıcaklığı 22 °C olan bir odayı, dış ortamda ki örneğin 5 °C lik dış ortam havası ile ısıtabilmektir. Burada ki temel prensip Carnot çevrim ismi verilen, özel kapalı bir çevrimde , özel gazların kullanıldığı , standart oda sıcaklığı şartlarına göre gayet soğuk olan ortamlardan bile, gaz sıcaklıklarının daha düşük seviyeye gelebilmesi sayesinde enerji alabilme işidir.

5 °C lik dış ortam havası vücut sıcaklığımızın 36,5 °C olduğunu düşünürsek bizden ısı yani enerji alacaktır. Ancak aynı ortam şartları ısı pompası içindeki gazlar çevrim sayesinde örneğin -3 °C de ise ısı pompası bizim için soğuk olan havadan enerji çekebilecektir.

Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Sadi Carnot 1824 yılında ortaya atmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan önce ısı pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaptı.

Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973‘teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır. [Kaynak Wikipedia]

Sistemin temel çalışma prensibi;
4 numaralı kompresör akışkanı (gazı hareketlendirir ve sıkışmaya sebep olur,
1numarada bulunan Kondanser (yoğuşturucu) ısının dışarı transfer edildiği yerdir. (ısıtılan su, ısının atıldığı ortam)
2 numarada gaz sıkışmasının sağlandığı expansion , genleşme valfi sayesinde akışta sıkışma sistemin sol tarafında basınç artışı, sağ tarafında basınç düşümü meydana gelir.
3 numarada bulunan evaparatör (buharlaştırıcı sayesinde) ortamdan ısı alımı yapılır ( ya da su soğutulur)

ısı pompası nasıl çalışır

COP (Coefficient Of Performance)
TANIMI (PERFORMANS KATSAYISI)
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır.
COP=ALINAN ENERJİ HARCANAN ENERJİ(İŞ)
EER=Soğutma Fonksiyonu incelenirken

ısı pompası nedir nasıl çalışır
solimpeks ısı pompası

Isı Pompası ve diğer ısıtma sistemleri ile kıyaslanırken, mutlaka ısı pompasının ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu hazırlama özelliklerinin olduğu göz önüne alınmalıdır.
Son yıllarda artan yenilenebilir enerjiye olan talep, insanların çevreci yakıt arayışı, enerji giderlerindeki artış, ısı pompası kullanımı ve ısı pompası sistemleriyle beraber kullanılan solar elektrik üretimi (PV) sistemlerin, hibrid uygulamalarında yoğun bir artışa sebep olmaktadır.

Sistemlerin (PV – Isı pompası) bütünleşmiş çalışması sayesinde, enerji tüketim değerleri minimize edilebilmektedir.
Isı yalıtımlı, yüksek enerji sınıfındaki binalarda, ısıl kapasiteler 30 – 60 w /m² değerlerine düşmüş durumdadır. Bu da geçmiş yıllarda yapılan mühendislik tasarımlarına göre çok daha düşük kapasitelerde cihaz seçimlerini beraberinde getirebilmektedir. Doğru Isı pompası seçimi yapılırken yapı ihtiyacının doğru belirlenmesi ve müşteri taleplerinin , istenen konfor şartlarının doğru tespit edilmesi kısacası ihtiyacın doğru tespitiyle mümkündür. Hibrid çalışan sistemler hibrid mühendislik çalışmasını da beraberinde getirmelidir.

Yapılması / hesaplanması gerekenleri özetlersek;
Mahal ısı kaybına (kazancına) bağlı ısıtma – soğutma kapasitesinin belirlenmesi,
Kullanım sıcak suyu ihtiyacının kapasiteye etkisi,
Cihazın konacağı yerin durumu,
Elektrik alt yapısı,
Isıtma sistemi tasarımı ve/veya kontrolü (yerden ısıtma/serinletme, tavandan -duvardan ısıtma/serinletme, radyatör, fan-coil vs.),
Isıl güçlere bağlı olarak, ısı pompası ayar sıcaklıkları, fark sıcaklıkları tayini,
Sistem tasarımına bağı olarak sirkülasyon pompası hesabı,
Oda sıcaklığı kontrolü, kat sıcaklığı kontrolleri ve tayini,
Gerekliyse nem seviyesi ölçümü ve sisteme entegrasyonu,
Akıllı ev sistemi varsa, gerekli bağlantılarla denge ayar sıcaklıkları ve haftalık programlamaların konfor şartları ve mühendislik hesaplarıyla yapılması.

Bu tasarım argümanlarının her biri, cihazın tüketim değerlini azaltırken, konfor değerlerinin de istenen seviyelerde sürekliliğini sağlayacaktır. Ayrıca cihazın ömrünü artırarak bakım onarım masraflarının minimize edilmesini sağlayacaktır.

Yanlış tasarlanmış, ayarlanmış (hatta ayarlanmamış ) ısı pompalarında kalıcı arızalar olabilir. Mühendislik tasarımı ve bakış açısından uzak kurulan sistemlerin, ileriye dönük maliyetleri oldukça külfetli olabilmektedir.

Isı Pompası İle Kullanım Sıcak Suyu Hazırlanması Projeleri

Bu tip projeleri 2 ye ayırmak doğru olacaktır. Birinci grup ısı pompası mevcut yerlerde, özel bir buffer-boyler ile sistemden sıcak kullanım suyu alınmasıdır. İkinci durumda ise mevcutta bir ısı pompası olması yada olmaması durumundan bağımsız, harici bir ısı pompalı boyler ile kullanım sıcak suyunun domestik olarak alınması durumdur.

Bir diğer kullanım sıcak suyu ihtiyacı da, oteller, tatil köyleri, pansiyonlar , fabrikalar, üretimde kullanılan sıcak su ve benzeri, kullanım sıcak suyunun yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu yerlerdir. Buralar için tasarım yaparken doğru depolama miktarı ve kullanım amacı belirlenerek uygun sıcaklık set değerli seçilmesi cihaz kapasitelerini oldukça düşük değerlere çekebilmektedir. Bununla beraber, sistemin tüketim değerlerini oldukça düşük seviyelerde tutabilmektedir.

Isı Pompası Havuz Isıtma (Serinletme) Projeleri

Son yıllarda önemli ölçüde artan bireysel ve toplu kullanım yüzme havuzu projeleri ile, havuzların kullanım alanı ve sıklığı oldukça artmıştır.
Özellikle açık havuzların kullanım sezonunun arttırılması için, havuz ısı pompaları en ideal yöntemdir.
Standart bir ısı pompası ile de havuz suyu ısıtılabilir ancak havuz ısı pompalarıyla havuz ısıtmanın çok önemli bir takım artıları vardır;

1. Havuz ısı pompası tasarlanırken uygun havuz sıcaklıkları 26 -30 °C su sıcaklığına göre gaz tarafına uygun miktarda gaz miktarı yüklemesi ve sistem tasarımı yapılmıştır.
2. Havuz ısı pompaları havuz tesisatına doğrudan bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, PVC boru bağlantısı ve havuz suyuna dayanıklı eşanjörle cihaz üretilir. Standart ısı pompalarında ise ek aparatlar kullanılmalı, ekstra pompa, eşanjör , tesisat bileşenleri vs. bu hem maliyeti arttırır hem de gereksiz ısıl kayıplara yol açabilir.
3. Sisteme direkt bağlandığı için, havuzun mevcut devir daim pompası ile çalışır
4. Cihaz havuza yakın konması gerekirse, havuz klorlu buharlaşma- neminden etkilenmeyecek kasadan imal edilmiştir.
5. İstenirse yaz aylarında havuzun serinletilmesinde kullanılabilir.

Tasarruflu Isı Pompası Sistemleri

tasarruflu ısı pompası sistemleri inverter ısı pompası

Sadece bir cihaz ile ısıtma ve soğutma ihtiyacınızı karşılayabilen tasarruflu ısı pompası sistemleri; konutların, hizmet binalarının, otellerin, AVM binalarının ısıtılması-soğutulması gibi ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında, havuzların ısıtılmasında, birçok farklı uygulamalar kullanılabilmektedir.

Fosil yakıtların tükenmekte olması her geçen günde bu yakıtların fiyatlandırmasında ciddi artışlar yaşanmasını ayrıca çevre bilincinin gelişmesi gibi birçok sebepten ısı pompasının yakın zaman içerisinde ülkemizde de fazlasıyla yaygınlaşması kaçınılmaz sonuçlardan bir tanesidir.

Solimpeks Isı Pompasının Çalışma Prensibi

Evlerinizde bulunan buzdolabı, klima ve dondurucular aynı prensibe göre çalışan cihazlardır.
Isı pompaları, ısıyı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına aktarmaktadır. Hava, su, toprak gibi doğal kaynaklardan yararlanabilirler. Isı kaynağı olarak kuyulardan, göllerden, nehirlerden ve şehir şebekelerinden elde edilen su kullanılabilir.

Asıl kaynağı (hava, toprak, su vb.) tüm ısı pompalarının çalışma prensibi doğal kaynakların çevrimine dayanmaktadır. Bu çevrimde buharlaştırıcı ve yoğuşturucu adına verilen iki adet eşanjör bir adet kompresör ve genleşme valfisi bulunmaktadır.

Solimpeks Isı Pompası Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Isı pompaları seçiminde, tesise ve özel çalışma alanına göre seçimler yapılmalıdır. Isı pompasında her tesis için geçerli olan bir model yoktur. Öncelik olarak ısı pompasında üretilen sıcak su soğuk su enerjilerinin tamamı hedeflenmektedir. Bu durum için tüketim süreci(Gün, ay, mevsim) sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Sadece soğutma ya da sadece ısıtma amaçlı kurulan sistem, ısı pompası yatırımları için genel olarak doğru yatırımlar değildir.

Kullanıcılar Solimpeks ısı pompasını hem fiyat hem de performans değerlerine göre değerlendirerek karar vermektedirler. Solimpeks ısı pompası kapasite kontrolünün, sıcak su veya soğuk su sıcaklığından alınan sinyale göre denetlenmesi mümkündür.

Hemen Ara